ACTIVITEITEN OVERZICHT VAN 'DUURZAAM DIGITAAL'

Veranderingen in de samenleving ten gevolge van de invloeden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) worden aangeduid met de term digitalisering. Het internet, de 'digitale snelweg', krijgt steeds meer een belangrijkere rol en functie in het alledaagse leven. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en kansen maar tegelijkertijd ook bedreigingen die veelal te maken hebben met afhankelijkheid en uitsluiting. Digitale veiligheid en toegankelijkheid vormen de basis om mee te doen in de informatiemaatschappij.

Duurzaam Digitaal erkent de ernst en omvang van vraagstukken die ontstaan door de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Het beschikken over goede hardware, veilige software en noodzakelijke vaardigheden zijn essentieel om verantwoord de 'digitale snelweg' op te gaan.

De activiteiten nemen telkens duurzaamheid als vertrekpunt en beschouwen de computer als (hulp)middel en integraal element. Duurzaam Digitaal ontwikkelt en voert activiteiten uit die een onderling verband en samenhang kennen. Tegelijkertijd wordt gebouwd aan een gemeenschap van deelnemers gebaseerd op solidariteit en onderlinge verbondenheid: van zelfredzaamheid naar samen redzaamheid.

Afbeelding onbeperkt digitaal

'Onbeperkt Digitaal'

Speciale toepassingen maken het voor mensen met een beperking mogelijk om de digitale snelweg op te kunnen. Bij het ouder worden komen deze toepassingen goed van pas. Het niet of minder goed kunnen zien of haperingen aan de motoriek hoeven geen belemmeringen te zijn om mee te doen in een samenleving waar digitalisering kansen biedt maar tegelijk ook kan zorgen voor afhankelijkheid en uitsluiting. U leert in praktische workshops, toegesneden op de eigen behoeften, de noodzakelijke toepassing te gebruiken. Zo zorgt de toepassing ORCA, een schermlezer, en een standaard aanwezige schermvergroting ervoor dat blinden en slechtzienden kunnen genieten van de vele voordelen die Ubuntu biedt.


Afbeelding 4EverAccess

'4EverAccess:

(Permanente Toegang) tot de digitale snelweg'. Een aanvulling op de eerstgenoemde activiteit: van zelfredzaamheid naar samen redzaamheid. De waarde van een gemeenschap van gebruikers wordt zichtbaar door de garantie om, éénmaal op de 'digitale snelweg', altijd vooruit te kunnen. Gedoneerde hardware, gebruiksklaar gemaakt door Duurzaam Digitaal, staat klaar om meteen te worden ingezet bij pech op de 'digitale snelweg'. Op basis van onderlinge samenwerking en solidariteit maken deelnemers elkaar wegwijs in het gebruik van toepassingen in de eigen privésfeer. Hierin heeft Duurzaam Digitaal een functie van zichtbaar maken, verbinden en faciliteren. Een workshop 'Backup maken' wordt aangeboden.


Afbeelding Digitale Veiligheid en Toegang

'Digitale Veiligheid en Toegang'

De deelnemer staat centraal. Door een dialooggestuurde en praktische aanpak met aandacht voor iedere individu wordt maatwerk geleverd. Na een aantal workshops kan de computer zelfstandig beheerd en gebruikt worden. Deelnemers kunnen kiezen voor beschikbaar gestelde hardware door derden of hun eigen hardware te gebruiken of nieuwe hardware aan te schaffen. Duurzaam Digitaal zorgt voor de installatie van de software. Een workshop 'Zelf installeren' hoort ook tot de mogelijkheden.


Afbeelding ICT spelederWijs

'ICT spelenderWijs'

Educatieve software verbindt jong en oud in de buurt. Kinderen tot 12 jaar verdienen een uurtje ontspanning met spellen waar ze wijzer van worden onder toezicht van betrokken buurtbewoners. Noodzakelijke vaardigheden worden daarnaast aangeboden aan ouders en ouderen toegesneden op hun persoonlijke behoeften. Verbindingen die bijdragen aan het sociaal kapitaal in de buurt.


Afbeelding Ontspanning Offline

'Ontspanning Offline'

Als een gezonde wandeling in de frisse buitenlucht niet gaat omdat het weer of de lichamelijke gesteldheid het niet toelaten dan kan de 'spelletjeskast' van pas komen. 'Ontspanning Offline" is zo'n spelletjeskast. Het is de naam van een gebruikte computer die een nuttig tweede leven kreeg met spelletjes voor jong en oud. Er is geen internetverbinding nodig. Slechts elektriciteit en blije mensen.


Afbeelding MediaScherm

'MediaScherm'

Het MediaScherm brengt door middel van beeld en geluid persoonlijke en dierbare herinneringen tot leven die bijdragen aan meer kwaliteit van leven.
Met dank aan het DELA goededoelenfonds is in oktober 2018 een 'laboratoriumopstelling' gerealiseerd.
Op 20 november 2018 heeft een ambassadeur van het fonds deze opstelling in gebruik mogen zien. De volgende stap was om van een 'laboratoriumopstelling' naar een prototype te gaan.
Op 18 maart 2019 heeft het DELA Fonds een bedrag toegekend voor de bouw van een prototype!!
Door externe omstandigheden, waaronder verminderde activiteiten tijdens de 'coronaperiode', is het project MediaScherm 'on hold' gezet.

In 2022 wordt samengewerkt met Quiet Community en het project 'Nieuwe Alliantie' van het Missionair Servicecentrum Tilburg (MST).